Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

RAFAEL NAVARRO. Ponència "NUS"

Una part considerable de la meva producció  fotogràfica, durant molts anys, ha estat sobre la temàtica del nu.

 

És un tipus de treball que en si mateix representa un desafiament, ja que el nu s’ha treballat en la fotografia fins a la sacietat i en alguns casos per grans mestres als quals no es pot pretendre igualar.

 

Jo acostumo a descontextualitzar, en general, els subjectes que fotografio i en el cas dels nus aplico la mateixa filosofia de treball. Intento deixar les meves imatges suficientment obertes perquè el lector i espectador n’hagi de fer la seva particular lectura, sempre matisada per la seva pròpia sensibilitat i bagatge personal.

  

El resultat és una diversitat de sèries que, al llarg dels anys, han configurat una visió personal sobre aquest temàtica.

 

Rafael Navarro 

Fotògraf