Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

CONSTRUCCIÓ D’UN PROJECTE FOTOGRÀFIC COL·LECTIU

   

 

La idea d’aquest taller és la de formar un GRUP DE TREBALL per, fotogràficament parlant, aprofundir i desenvolupar el concepte ”PROXIMITAT” en format d’exposició. Ens hi aproparem des d’una perspectiva oberta i creativa, interessant-nos per les múltiples possibilitats expressives d’aquesta disciplina, i atenent qüestions tant tècniques com conceptuals i de contingut, sense oblidar-nos d’aspectes tan importants com l’apartat de producció, comunicació, promoció, patrocini… bàsics a l’hora d’encarar la realització d’un projecte sigui quin sigui el seu format.

 

Cada participant aportarà fotografies que tinguin relació amb la idea de “proximitat”, tenint en compte les diferents “proximitats” que cada un de nosaltres vivim. A partir d’un programa de treball col·laboratiu cercarem convergències -entre totes les proximitats- per donar i dotar d’una idea comuna, contingut i forma a l’exposició que entre tots editarem.

 

L’eix principal i objectiu d’aquest taller és que a partir d’unes imatges i històries fotogràfiques fetes des d’un territori individual és possible construir un projecte fotogràfic col·lectiu i que compartir, intercanviar, analitzar… estètiques, tendències, corrents… en el món fotogràfic actual, sols pot enriquir-nos i fer-nos avançar en la capacitat creativa personal.

 

Com funcionarà el taller?

 

Des de Passanant FOTO, com a organitzador, li hem donat una línia base per tal de poder-lo programar. Però si parlem de “construir en col·lectiu” és evident que calia deixar portes obertes a l’hora de fer el programa del taller perquè el GRUP DE TREBALL n’estructuri el format segons les necessitats que sorgeixin.

 

·         Josep Bou estarà a càrrec del GRUP DE TREBALL.

·         El taller va adreçat als fotògrafs interessant a introduir-se i/o aprofundir sobre com encarar la construcció d’un projecte fotogràfic.

·         La trobada, d’un dia, serà a Passanant i tots els participants ja hauran de portar les seves fotografies sobre “proximitat”.

·         El nombre d’arxius que cal presentar serà entre 15 i 25.

·         De cada un dels assistents se’n seleccionaran, entre 6 i 8 obres.

·         Cada assistent tindrà un mateix espai per exposar les seves obres.

·         Tots les fotografies s’hauran de presentar en una projecció (cal portar-les en un CD o llapis de memòria USB) però també és IMPORTANT i IMPRESSINDIBLE que es portin còpies en paper (poden ser de mida petita) per tal de poder-les treballar sobre la taula i editar l’exposició entre tots.

 

Què inclou en taller?

 

El taller inclou l’assistència; assessorament individual a càrrec de Josep Bou (les consultes s’atendran personalment o via correu electrònic); ajut a l’hora de cercar on es pot trobar la millor producció (pressupost: preu-qualitat) de les obres fotogràfiques; la presentació de l’exposició col·lectiva a la Trobada Fotogràfica Passanant FOTO i la programació d’aquesta en els diferents espais expositius en què la trobada té acords; l’edició, disseny i imatge corporativa de l’exposició, un plòter explicatiu genèric i un d’individual per a cada membre del grup; la difusió en la xarxa i una publitramesa per correu electrònic a tota la base de dades de la trobada (aprox. 6.000 adreces) cada vegada que es programi l’exposició.

 

 

Què no inclou el taller?

El taller no inclou el cost de la producció dels originals fotogràfics, ja que cada assistent podrà decidir lliurament: mida, suport, tipus de marcs... ni el transport de les obres a les diferents sales on sigui programada, ni la possible edició d’un llibre de l’exposició. Les dietes i desplaçaments no estan inclosos.

     

PROGRAMA DEL TALLER  PassFOTO

 

Dissabte, 9 de març de 2013

 

De 10.00 a 19.00 hores.

 

Presentació al grup de treball de:

 

·         Pla de treball i objectius del taller.

·         La producció de les imatges per a l’exposició.

·         Pla de promoció i comunicació.

·         Analitzar l’adaptació de les obres a diferents espais expositius.

 

·         Presentació per part dels assistents de les seves imatges  de “proximitat”

 

·         Selecció individual de les fotografies de cada proposta.

·         Analitzar en conjunt les imatges seleccionades.

·         Editar l’exposició.

·         Analitzar si es vol o no fer un llibre conjunt.

 

    

 

Josep Bou

Director – Creador de Passanant FOTO