Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Tallers Fotogràfics PassFOTO

    
       
L’any 2008 des de Passanant Foto ens va semblar adient iniciar una nova etapa en l’apartat docent. Per això vàrem decidir de programar una sèrie de tallers a la tardor, sota l’empara de la Trobada Fotogràfica Passanant Foto i amb la denominació de Taller Fotogràfic PassFOTO. La fotografia ha de desxifrar les similituds i diferències entre la realitat i la imaginació i construir amb imatges reals un món simbòlic. Si el secret és el cor de qualsevol relat, la il•luminació és l’horitzó cap a on han d’avançar les imatges fotogràfiques, la recerca és assolir el repte de fer aflorar les expressions més sorprenents, intimistes, suggerents, atrevides, subtils, innovadores, plenes de naturalitat i de narrativa fotogràfica.
     
L’objectiu principal del Taller Fotogràfic PassFOTO -de caràcter pràctic- és el de proporcionar a fotògrafs i/o artistes plàstics amb coneixements bàsics de fotografia, les pautes i els recursos necessaris per afrontar amb imaginació, qualitat tècnica i creativitat els seus futurs projectes.
          
Les pautes del taller -de dos dies- són les de treballar la tècnica, però sense oblidar-nos mai del concepte. Mitjançant una projecció s’analitza i comenta imatges que ens introdueixen en els conceptes creatius, estètiques i en les tècniques de treball relacionades especificament amb la temàtica del taller programat. Cada fotògraf disposa d’un temps per poder fer les seves fotografies. Es clou el taller amb l’anàlisi i els comentaris personalitzats sobre les imatges obtingudes per cada un dels assistents que prèviament haurà seleccionat.

     
JOSEP BOU
Director - Creador de PASSANANT FOTO
    

   

2013

2012

 

2011

2010

2009

2008