Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

TALLER PassFOTO 2010

FOTOGRAFiA ESTENOPEICA CREATIVA. Taller impartit pel fotògraf PIKO ZULUETA

   

L’objectiu principal del taller de “Fotografia estenopeica creativa” és el de proporcionar, a fotògrafs i/o artistes plàstics amb coneixements bàsics de fotografia, les pautes i els recursos necessaris per afrontar la fabricació de càmares estenopeiques, explorar i reflexionar sobre les posibilitats expressives i conceptuals de la imatge estenopeica, per així poder iniciar un nou camí de creativitat i donar un nou enfoc a futurs proyectes fotogràfics creatius.
    
Aquest serà un taller –de caràcter pràctic- de dos dies, on a través de la visualització de treballs d’autors que utilitzen la càmera fosca com eina de creació, analitzarem i comentarem imatges que ens introduiran en els conceptes creatius, estètics i en les tècniques de treball.
    
Cada fotògraf disposarà de materials amb els cuals dissenyar i fabricar-se la seva propia càmera estenopeica i enfrentar-se al fet de fotografiar a través d’un forat. En ell abordarem: el disseny i fabricació de càmeres fosques ( materials, distància focal, diàmetre de l’estenop, nºf., etc… ). Practicarem i experimentarem amb diverses càmeres facilitades per l’organització, treballarem tècniques relacionades amb la fotografia estenopeica i materials fotosensibles. Al laboratori procesarem les còpies sobre paper B/N per així poder analitzar “d’immediat” els resultats de les primeres tomes en càmera estenopeica.
   
Clourem el taller amb un anàlisis i comentaris sobre les imatges capturades. Cada assistent rebrà un dossier amb documentació sobre el món de la fotografia estenopeica, així com diversos enllaços d’internet on poder documentar-se, ampliar coneixements i possibilitats d’ella.
     

JOSEP BOU
Director de Passanant Foto