Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

INSCRIPCIÓ ON-LINE AL SEGON TALLER PassFOTO 2011

Places limitades
Data límit d’inscripció 4 de novembre de 2011
 
   

Preu del taller: 

El preu del taller és de 200.-€, i inclou l'assistència, suport tècnic-informàtic i dinar del dissabte.

   
El pagament es farà per transferència bancària al cc de La Caixa 2100 0003 11 0200552726, indicant en el resguard el nom i cognoms i la referència TALLER FOTOGRÀFIC

         

Rigorós ordre d’inscripció.
La inscripció serà vàlida previ pagament.

 
L’organització es compromet a la devolució de l’import de la inscripció en cas de cancel·lació per no assolir un mínim d’assistents. 
   

FORMULARI ON-LINE