Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

BASES PREMI FOTOGRÀFIC RAMON ALOY 2013

 

 

 

1. Podran concórrer al Premi Fotogràfic RAMON ALOY, les fotografies originals que reuneixin les condicions següents:

 

a) L’element indicat i assenyalat des de la Trobada Fotogràfica Passanant FOTO haurà d’aparèixer en les fotografies presentades. En aquesta quarta edició l’AIGUA, en el sentit més ampli de la paraula i context, és l’element / concepte que ha d’estar present en  totes les fotografies que optin al premi.

b) Hauran d’ésser inèdites.

c) Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies en color, blanc i negre o monocrom, realitzades amb qualsevol tècnica fotogràfica.

d) Els fotògrafs que optin al premi podran triar dues opcions per presentar les seves fotografies:

 

OPCIÓ 1. Trametre els arxius via correu electrònic a josepbou@josepbou.com i indicar Premi Fotogràfic RAMON ALOY. En els arxius fotogràfics s’hi haurà de fer constar el títol amb el qual es presenten, i aquests s’acompanyaran d’un document adjunt on s’especificarà: el mateix títol o títols de les obres presentades; la tècnica; el lloc on han estat preses, i el nom, cognoms, nucli de població on es resideix i el telèfon de l’autor.

 

OPCIÓ 2.Trametre els arxius gravats en un CD que indiqui Premi Fotogràfic RAMON ALOY. Aquest CD no portarà la identificació de l’autor, però sí el títol o títols dels arxius fotogràfics que hi ha gravats, i anirà acompanyat d’un sobre tancat, en l’exterior del qual constarà el mateix títol o títols i contindrà el nom, cognoms, nucli de població on es resideix, l’adreça de correu electrònic i el telèfon de l’autor.

 

e) Els arxius fotogràfics tindran la resolució a 150 dpi, format JPG i el costat més llarg de la fotografia a 1.200 píxels.

f) Les fotografies no han d’haver estat premiades ni trobar-se pendents de la resolució d’altres premis.

g) Les fotografies poden haver estat preses arreu del món, però, a l’hora de premiar, el jurat tindrà en consideració si han estat realitzades dins del municipi que acull Passanant Foto.

 

2. S’estableix un primer premi dotat amb 2.000 euros, subjecte a les retencions fiscals que marqui la llei.

 

3. La fotografia guanyadora passarà a ser propietat de Passanant Foto, que se’n reserva els drets d’exposició i reproducció. Es farà esment sempre del nom de l’autor, d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual. El guanyador lliurarà a l’organització un arxiu fotogràfic digital en alta resolució en format TIFF.

 

4.  Els fotògrafs que utilitzin la segona opció per presentar les seves obres ho podran fer directament o mitjançant correu certificat, a l’Ajuntament de Passanant i Belltall, plaça de l’Ajuntament, 1, 43425 PASSANANT, Tarragona, i s’hi haurà de fer constar Premi Fotogràfic RAMON ALOY. El termini de presentació de les fotografies finalitzarà a les 14 h del dia 30 d’agost de 2013, sigui quina sigui l’opció escollida. En les fotografies trameses per correu certificat, s’acceptarà com a vàlida per al còmput del termini, la data consignada pel servei de Correus en el sobre o paquet. I en les trameses, l’organització no assumirà cap responsabilitat per les pèrdues, endarreriments o els danys causats durant aquestes.

 

5. El jurat estarà format per personalitats del món de la fotografia.

 

6. El Premi podrà ésser declarat desert si el jurat considera que els originals no assoleixen la qualitat suficient. La resolució del jurat, prèvia notificació al guanyador, es farà pública i es podrà consultar en la pàgina web de la Trobada Fotogràfica Passanant FOTO: www.passanantfoto.cat .

 

7. Una vegada feta pública la resolució del jurat, l’organització destruirà els arxius no premiats. No és exigible la devolució del material presentat.

 

8. La participació en aquest premi implica l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.